Orman Endüstri

Yazar: Hızır Volkan Görgün

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: "ORMAN, ORMAN ENDÜSTRİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ İLE SERBEST MESLEK BÜROLARININ ÇALIŞMA ALANLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK" yayınlanmıştır. Kaynak ve yönetmeliğin devamı: Resmi Gazete'dedir. Detaylar için:

Linki açabilirsiniz.. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231226-9.htm)

Daha fazla bilgi ve detay için PDF olarakta indirebilirsiniz. PDF_indir